Bygdetulla

b%C3%B8lge2

Lyse lokkar og skrull på topp

Hopp som leitar etter sopp

Vitje di barm ikkje ein kopp

 

Brumelum køyrer ned fjella

Mosegrønt møre og trella

Pruttiprutt, åra salter fella

 

Foajen luktar blommar

Troll og skugge fuktar plommar

Kuriøse for toppar rommar

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s